Den digitale Rettighetstanken

Velkommen til den digitale Rettighetstanken! Her booker du en undervisningsøkt i Rettighetstanken med oss undervisere i Raftostiftelen. Hver økt varer maks en klokketime og baserer seg på metodikk og undervisningspakkene 1-6 vi vanligvis tilbyr i Rettighetstanken, men i digitalt format.

Demokrati: Bli kjent med ditt engasjement!

Mitt-innlegg-24.jpg#asset:4618

Ikke alle brenner for en politisk sak, men de fleste opplever noe som frustrerende eller urettferdig. Kan noe av dette bli til en sak man kan argumentere for, til politikk eller en hjertesak? Alle mennesker har et engasjement, bli kjent med det!

Elevene deles i grupper og hver gruppe får 11 ulike kort som hver presentere en sak. Kortene består av et bilde samt en kort, overbevisende og saklig tekst. Etter å ha lest gjennom dem skal gruppen plassere dem i rekkefølge etter hvilken sak som engasjerer dem mest. Elevene på gruppen må bli enige, eller finne ut hvordan de skal avgjøre det.

Hver av gruppene må begrunne rekkefølgen. Gruppene får etterhvert nye spørsmål, og de må kanskje gjøre om på rekkefølgen: Hvilken sak engasjerer deg mest? Hvis du skulle valgt det kortet som påvirker ditt liv mest, hvilket vil du valgt da?

Læringsmål: Utforske samfunnsengasjement, trene demokratiske ferdigheter.


Fordommer: Memes og humor

Mitt-innlegg-52.jpg#asset:4719

Hvordan kan humor, vitser og memes påvirke måten man møter mennesker og grupper? Og hvordan kan det påvirke de gruppene som blir krenket med slik humor?

Vi utforsker memes sammen. Elevene reflekterer først individuelt deretter i gruppe og i helklasse. Ranger etter hvilken meme du synes er verst til minst ille. Er noen av bildene morsomme? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvor går grensen for hva man kan tulle med? Kan man bli påvirket av bildene? Hvilke fordommer spiller bildene på?

Læringsmål: Refleksjon rundt hvordan memes og «humor» kan fremme og forsterke fordommer.

Klimaundervisning: Bærekraft og ansvar

Mitt-innlegg-2.jpg#asset:4878

Dagens samfunn tilbyr en rekke løsninger for å forenkle livene til mennesker. En av disse løsningene er smarttelefonen som nå har blitt uunnværlig for de langt fleste. Paradoksalt er det kanskje da at et produkt som er laget for å gjøre menneskers liv enklere innebærer store konsekvenser brudd på menneskerettighetene i flere ledd av produksjonen. Hvem har ansvar for dette? – Og hva kan forbrukeren gjøre når man stilles ovenfor en slik virkelighet?

Denne økten tar utgangspunkt i øvelsen Ansvarskortene, hvor vi ser på produksjonskjeden til en mobiltelefon og diskuterer hvor man skal plassere ansvaret for menneskerettighetsbruddene som foregår før mobiltelefonen havner i hendene på forbrukeren. Elevene skal arbeide i grupper og sammen bli enig om en ansvarsrekkefølge, som deretter diskuteres i plenum.

Denne økten tar utgangspunkt i Niki Harrés bok Psychology for a better world, hvor den newzealandske sosialpsykologen skriver at mennesker har en tendens til å bli distansert når stilt overfor et «dommedagsbudskap». Å skamme seg til handling får derfor mindre effekt. Denne økten legger til rette for å undersøke og diskutere hvilke muligheter som er tilstede når man stilles ovenfor menneskerettighetsbrudd i produksjon av produkter som har blitt en integrert del av hverdagen

Ta kontakt for booking: undervisning@rafto.no

Kontakt

Picture of Bjørnar Østerhus Dahle

Bjørnar Østerhus Dahle

Rafto-stiftelsen, Rådgiver, undervisning
Means of contactContact details
Phone: 90946734
E-mail: bjornar.dahle@rafto.no

Underviser, jobber med Demokratilæring på Utøya, assisterer Fremtidspiloten og administrerer bestillinger av undervisningsopplegg.
Les mer om Bjørnar