menneskerettighetspartner

Bli samarbeidspartner

Ønsker din bedrift å støtte Raftostiftelsen?

Vi tilbyr bedrifter og organisasjoner ulike samarbeidsavtaler, pakker og muligheter for å gi ansatte meningsfull teambuilding. Les mer om hvordan din organisasjon kan støtte Raftos arbeid form menneskerettigheter.

"DNB har samfunnsansvar som en del av strategien. Å gi alle ansatte tilgang til denne type kompetanse er nyttig"

Anders Skjævestad, administerende direktør i DNB Livsforsikring AS

Vi kan tilby ulike samarbeidsavtaler: 

  • Vis engasjement og lær mer om Raftoprisen: Vi kan tilby billetter og foredrag om årets Raftoprismottaker 
  • Profilering av ditt engasjement for menneskerettigheter på nettsider eller i bedriftens lokaler 
  • Foredrag for dine ansatte om næringsliv og menneskerettigheter 
  • Meningsfull teambilding med demokrati-spill eller rollespill
  • Bli en Rafto ambassadør - bli med og støtte prosjekter som Raftostiftelsen arbeider med 

Ta kontakt med oss for å høre mer hvordan din bedrift kan støtte arbeidet for menneskerettigheter. 

Kontakt

Picture of Kari Amble

Kari Amble

Rafto-stiftelsen, Senior kommunikasjonsrådgiver
Means of contactContact details
Phone: + 47 913 14 417
E-mail:kari.amble@rafto.no

Ansvarlig for arbeidet med privat finansiering og bedriftsavtaler.
Les mer om Kari

Picture of Jostein Hole Kobbeltvedt

Jostein Hole Kobbeltvedt

Rafto-stiftelsen, Daglig leder
Means of contactContact details
Phone: 92066025
E-mail: jostein.hole.kobbeltvedt@rafto.no

Les mer om Jostein