Øvelse: "Engasjementskort"

Elevene deles i grupper og hver gruppe får 10 ulike kort som hver presentere en sak. Etter å ha lest gjennom dem skal gruppen plassere dem i rekkefølge etter hvilken sak som engasjerer dem mest. Elevene på gruppen må bli enige, eller finne ut hvordan de skal avgjøre det.

Kortene består av et bilde samt en kort, overbevisende og saklig tekst. Hver av gruppene må begrunne rekkefølgen. Gruppene får etterhvert nye spørsmål, og de må kanskje gjøre om på rekkefølgen: Hvilken sak er viktigst for det (hver og en av dem)? Hvorfor? Hvilken sak er viktigst for ditt liv, for Norge og for verden? Hvorfor?

Det er mange som er bekymret for en lav og synkende valgdeltagelse, og særlig blant unge. Frykten for lavere politisk aktivitet og deltagelse i demokratiet har økt interessen for å finne ut om samfunnet står ovenfor en apatisk ungdomsgenerasjon, og i så tilfelle hva som kan gjøres for å endre dette. Forskning tyder imidlertid på at det ikke er like stor grunn til å være bekymret for en krise, og den politiske interessen slett ikke er så lav som tidligere antatt. De unge finner nye veier for påvirkning utenom de tradisjonelle kanalene for demokratisk deltagelse. I flere studier rapporterer ungdommer om lav politisk interesse, samtidig som det viser seg at de var og hadde vært med på en rekke politiske aktiviteter som for eksempel underskriftskampanjer og demonstrasjoner. Dette betyr at enkeltsaker kan engasjere, uten at dette nødvendigvis kobles til politikk.

I øvelsen «Engasjementskort» kan elevene jobbe med enkeltsaker på en måte som tar hensyn til de aktive fortolkningsprosessene hos den enkelte, hva de unge selv legger i politikkbegrepet og ulike måter å fremme dette engasjementet på.

Praktisk informasjon

Kortene gis ved besøk i Rettighetstanken, eller sendes i klassesett til skolen ved lærer etter påmelding. Avtale ved påmelding, avhengig av når klassen ønsker å gjøre øvelsen.

Opplegget kan med fordel deles på to dager, med lekse fra den ene til den andre dagen.

Last ned kjøreplan for Engasjementskortene her

Øvelse: "Engasjementskort" Inngår i pakkene

Andre aktiviteter