Klimaendringer og menneskerettigheter: Besøk i Rettighetstanken

Varighet

3 klokketimer

På besøk i Rettighetstanken kan klassene velge mellom to alternativ. Begge alternativene handler om klima, miljø og ansvar, men er ulike metodisk. Det overordnede temaet er menneskerettslige perspektiv på klimaendringer og miljøskader. Alternativ A er dialog, stasjonsarbeid og dilemma-trening, alternativ B er et laiv klimarollespill.

(Alternativ B er utilgjengelig nå av smittevernhensyn)

Alternativ A:

Elevene inviteres til å diskutere tema som klima, miljø og menneskerettigheter. Vi starter med en plenumssamtale, før elevene deles opp i mindre grupper. I gruppene jobbere elevene på stasjoner hvor de ser nærmere på produksjonskjeden av mobiltelefoner, hvordan klimaendringer påvirker matvaresituasjonen og innovativt arbeid med samfunnsendring. På stasjonene ser elevene animasjoner, filmsnutter og de leser håndskrevne øyenvitneskildringer av menneskerettighetsbrudd. Vi avslutter med dialog og refleksjoner rundt temaet, spesielt hvilke menneskerettslige konsekvenser produksjonen av mobiltelefonene har.


Alternativ B:

Dette undervisningsopplegget er dessverre ikke tilgjengelig akkurat nå av smittevernhensyn

Elevene er med på et laiv rollespill med to «fiktive» land kalt Tellus og Naratu. I rollespillet får alle elevene utdelt egne rollekort med informasjon om hvem man er, rekvisitt til rollen og oppgave som oppfordres til å gjennomføres i løpet av spillet. Rollespillet blir utført i to deler som varer tilsammen 50 minutter. Etter rollespillet er det debrief hvor alle reflekterer i plenum hvordan det var å være i de forskjellige landene, hvilke problemer som oppsto, utfordringer de møtte og refleksjon rundt klimaflyktninger. Etter debrief blir det avslørt at Tellus og Naratu er basert på ekte land, og at problematikken elevene har spilt er hentet fra disse landene. Økten avsluttes med en film der man følger to av de autentiske personene elevene har spilt.

Praktisk informasjon:

Besøket i Rettighetstanken hos Raftostiftelsen tar 3 klokketimer, og krever ikke forberedelse. Adressen er Menneskerettighetenes plass 1. Raftohuset ligger på Nygårdshøyden bak Naturhistorisk Museum ved trappen opp fra Puddefjordsbroen. Raftohuset har dessverre ikke lokaler hvor elever som møter opp tidlig kan vente til de andre kommer. Vi møter klassen presist til avtalt tid ved hoveddøren til Rafto. Dersom klassen trenger lunsjpause under besøket kan dette avtales på forhånd. Lunsj kan spises i kantinen på Studentsenteret (2 minutt unna Raftohuset) her er det lov å ta med niste.

Bestill besøk på Raftohuset

powered by Typeform

Klimaendringer og menneskerettigheter: Besøk i Rettighetstanken Inngår i pakkene