Migrasjon og menneskehandel: Besøk i Rettighetstanken

Varighet

3 timer

Hvem er egentlig en migrant og hvem er en flyktning? Hva skjer når de menneskerettighetene skal være både lover og regler, men også anvendes i praksis?

I besøket i Rettighetstanken vil vi ha fokus på det menneskerettslige vernet for flyktninger og migranter og de praktiske konsekvensene. Opplegget har tre deler. Første deler dreier seg om forskjellene på migranter og flyktninger. Deretter jobber elevene på ulike stasjoner, med blant annet digitale spill, håndskrevne øyevitneskildringer av rettighetsbrudd og en fiktiv fengselscelle. Elevene vil, oppdelt i grupper, rullere på disse. Avslutningsvis diskuteres stasjonsarbeidet i fellesskap, og helt til slutt blir det kanskje en overraskelse?

Praktisk informasjon

Dette skolebesøket hos Raftostiftelsen tar 3 klokketimer og er gratis. Ved påmelding får du tilsendt forslag til aktiviteter som kan gjennomføres før og etter besøket.

Raftohuset har dessverre ikke lokaler der elever som møter opp tidlig, kan vente til de andre kommer. Vi møter klassen til avtalt tid ved hoveddøren. Dersom klassen trenger lunsjpause under besøket, avtales dette på forhånd. Lunsj kan inntas i kantinen på Studentsenteret, her er det lov å ta med niste.

Adressen er Menneskerettighetenes plass 1, 5007 Bergen. Raftohuset ligger på Nygårdshøyden bak Naturhistorisk Museum ved trappen opp fra Puddefjordsbroen.

Bestill besøk på Raftohuset

powered by Typeform

Migrasjon og menneskehandel: Besøk i Rettighetstanken Inngår i pakkene