Film: "On a Tightrope" med oppgaver

Hvordan er det å leve som en minoritet i et samfunn hvor ens egen kultur og religion er forbudt? Hvordan er det å være barn i en slik situasjon?

Varighet

2,5 klokketimer

On a Tightrope” (trailer) forteller historien om fire uiguriske foreldreløse barn i den kinesiske provinsen Xinjiang, som lærer å gå på stram line, en eldgammel uigursk tradisjon. Uigurene er den største muslimske minoriteten i Kina. Islamsk praksis er forbudt i Xinjiang fordi den kinesiske staten frykter separatisme og et uavhengig Xinjiang. Filmen har en aldersgrense på 11 år.

Dette undervisningsopplegget inviterer, med utgangspunkt i "On a Tightrope" til refleksjon rundt hvordan det er å være barn og en del av en minoritet, i et land hvor ens egen kultur og religion er forbudt. Elevene trenes i perspektivtaking ved å få i oppgave å følge eksplisitte hendelser i filmen, som senere tas opp til diskusjon. Videre skal elevene arbeide i grupper med spørsmål knyttet til identitet, etnisitet og menneskerettigheter.

Last ned:

On A Tightrope - Undervisningsopplegg

Bestill filmen her

Film: "On a Tightrope" med oppgaver Inngår i pakkene