Film "The Dry Valley" med oppgaver

Hva er forholdet mellom identitet og etnisitet? Hvordan blir grupper til, og finnes det egentlig et "oss" og "andre"? Klarer vi å finne fellestrekk og fellesskap på tvers av grupper?

Varighet

2 klokketimer

I dokumentarfilmen "The Dry Valley" (trailer)møter vi innbyggerne i «Valea Seaca.» Dette er en by nord i Romania der det bor mange romfolk som har bånd til Skandinavia. Mange reiser ofte rundt i Europa for å tjene penger til familiene sine hjemme. Filmen tar opp temaer som arbeid og arbeidsledighet, utdanning, diskriminering, kjønnsroller, slaveri, stereotypier og medias portrettering av romfolk, fattigdom og tigging. Filmen "The Dry Valley" er laget av Differ Media.

Undervisningsopplegget inneholder øvelser knyttet til filmen og temaet. Dette er forslag til øvelser og til spørsmål for dialog. De tre første øvelsene kan gjøres uavhengig av hverandre eller samlet før filmvisningen.

1. Øvelse med gruppeinndeling og dialog.
2. Diskusjonsøvelse om oppfatninger
3. Hvordan fremstilles romfolket i media.
4. Filmvisning «The Dry Valley»
5. Avsluttende diskusjon og dialog

Last ned:

The Dry Valley Undervisningsopplegg


Lenke til filmen her

Bestill passord for filmvisning her

Film "The Dry Valley" med oppgaver Inngår i pakkene