Kildekritisk oppgave: Kina og kildekritikk

Hvordan blir informasjon vektlagt og fremstilt? Spiller det noen rolle hvem avsenderen er? Hva kan man stole på?

Varighet

1,5 klokketimer

Denne øvelsen tar utgangspunkt i ulike tekster som beskriver konflikten rundt uigurene i Kina på forskjellige måter. Med dette som bakgrunn går øvelsen inn i spørsmål rundt kildekritikk, kritisk tenkning og dilemma knyttet til menneskerettighetene. Elevene trenes samtidig i argumentasjon og diskusjon av komplekse spørsmål som ikke nødvendigvis har ett riktig svar.

Undersvisningsopplegget tar sikte på at elevene har lest gjennom de aktuelle tekstene i forkant av gjennomføringen.

Last ned:

Kina og kildekritikk - Undervisningsopplegg

Kildekritisk oppgave: Kina og kildekritikk Inngår i pakkene