Kildekritisk oppgave: Rasisme og fordommer

Hvordan etableres fordommer, og hvordan gjør disse seg synlige i populærkulturen og beskrivelser av "andre"? Hvordan kan man kritisk møte litteratur og kultur som søker å skape et skille og distanse mellom mennesker?

Varighet

1-2 klokketimer

Denne øvelsen er todelt og inviterer til å sette i gang refleksjoner om hvilken virkning fordommer kan ha både for dem som blir utsatt for fordommene og ikke minst for dem som blir bærere av dem. Øvelsen utforsker videre kildekritikk og trener elevene i å stille spørsmål til kilder man møter i hverdagen. Hvilke hensyn må man ta når man vurderer troverdigheten til en kilde?

Last ned:

Rasisme Og Fordommer Kildeoppgaver

Kildekritisk oppgave: Rasisme og fordommer Inngår i pakkene