Digital hjemmeskole

Her følger et utvalg digitale undervisningsopplegg fra våre seks undervisningspakker som tar opp temaer som diskriminering, demokrati, krig og dehumanisering, migrasjon og menneskehandel, fordommer og klimaendringer. De tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring er gjennomgående i oppleggene.

More about us