Pakke 2

Demokrati

Hva består et demokrati av?

Hva er et demokrati? Kan et samfunn bli demokratisk? Hva skal til for at et demokrati kan bestå? Kan et demokrati bli ferdig utviklet? Hva har demokrati med menneskerettigheter å gjøre? Er ytringsfrihet alltid en god ting?

Læringsmål: Få forståelse for hvordan demokratier kan bygges, ulike demokratiperspektiv og se sammenhenger mellom demokratisk kultur, institusjoner, lover og regler. Bli kjent med eget samfunnsengasjement.

Påmelding pakke 2

Pakke 2: Besøk i Rettighetstanken rollespillet "Demoland" (trailer). For å se hele filmen om rollespillet (3.20 min) klikk inn på "Pakke 2: Besøk i Rettighetstanken".

Fag videregående skole

  • Samfunnsfag
  • Norsk
  • Historie
  • Historie og filosofi
  • Sosialkunnskap
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Kommunikasjonsfag

Andre pakker