Pakke 1

Diskriminering

Hvordan uttrykker vi vår identitet? Hvem er egentlig "vi"? Og hvem blir da "de andre"? Kan diskriminering foregå selv om det ikke finnes noen intensjon om å forskjellsbehandle? Finnes det grupper som i større grad blir diskriminert enn andre?

Læringsmål: Gjenkjenne ulike former for diskriminering, forstå forholdet mellom selvtilskrevet og tilskrevet identitet, samt forbindelsen mellom diskriminering og gruppefiendtlighet.

Påmelding pakke 1

Fag videregående skole

  • Samfunnsfag
  • KRLE
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Norsk
  • Historie og filosofi
  • Kommunikasjonsfag

Fag ungdomsskole

  • Samfunnsfag
  • KRLE
  • Norsk

Andre pakker