Pakke 6

Handel & vandel

Læringsmål: Innsikt i sammenhengen mellom verdikjeder, personlig forbruk, klimaendringer og menneskerettighetsbrudd. Se hvordan vi kan ta samfunnsansvar og påvirke verden rundt oss.


Finnes det en sammenheng mellom klima og menneskerettigheter? Hvem har ansvar for menneskerettighetsbrudd i produksjonskjeden? Produsenten? Forbrukeren? Eller andre? Hvordan kan næringsliv ta samfunnsansvar? Vi bruker eksempler fra Europa og fra DR Kongo. 

Påmelding

Fag

  • Geografi
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
  • Naturfag
  • Politikk og menneskerettigheter
  • Økonomi
  • Samfunnsfag

Andre pakker