Pakke 5

I boks?

Gjennom denne pakken er målet at elevene ser hvordan de selv blir satt i boks og hvordan vi putter andre mennesker i ulike bokser. Vi spør hvordan og hvorfor mennesker har behov for å kategorisere hverandre – og ser på hvilke konsekvenser dette kan ha.

Gjennom konkrete eksempler fra Uganda og Norge får elevene se hvordan kategorisering kan utvikle seg til stigmatisering, fordommer og diskriminering på bakgrunn av seksuell identitet og kjønn.

Påmelding pakke 5

Fag videregående skole

  • Samfunnsfag
  • Historie og filosofi
  • Kommunikasjon og kultur
  • Reiseliv og språk
  • Helse- og oppvekstfag
  • Medier og kommunikasjon

Fag ungdomsskole

  • Samfunnsfag
  • KRLE
  • Naturfag
  • Norsk

Andre pakker