Vårt arbeid

Når en menneskerettighetsforsvarer får Raftoprisen, innledes et langsiktig forhold til Raftostiftelsen. Vi støtter prismottakeres arbeid med menneskerettigheter, samarbeider med organisasjoner og aktører og jobber aktivt med næringslivets menneskerettighetsansvar.