Næringsliv og menneskerettigheter

Bedrifters ansvar for økt respekt for menneskerettigheter

Programmet for næringsliv og menneskerettigheter er etablert for å fremme bedrifters ansvar for økt respekt for menneskerettigheter. Aktivitetene er hovedsakelig rettet mot bedrifter, handelsskoler og forkjempere for menneskerettigheter.

Raftostiftelsen trekker veksler på en langvarig erfaring med å støtte menneskerettighetsforkjempere, omfattende arbeid med utdanning om menneskerettigheter og demokrati, samt et tett forhold til NHH – Norges Handelshøyskole, næringslivet og internasjonale eksperter. Den viktigste institusjonspartneren for dette programmet er Insitute for Human Rights and Business. Andre viktige partnere er Bergen Næringsråd, Universitetet i Bergen, Norges OECD-kontaktpunkt og norske selskaper (regionalt og nasjonalt).

Om næringslivets menneskerettighetsansvar

Næringsliv påvirker mennesker overalt, på mange ulike måter. Påvirkningen er ofte positiv, og vi trenger bedriftenes hjelp til å sikre menneskerettighetene. Det finnes fortsatt mye ugunstig påvirkning av menneskerettighetene, og den må håndteres mer systematisk og effektivt.

Bedriftenes ansvar er definert på en autoritativ og internasjonalt akseptert måte av FN, slik det er fastslått i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Disse prinsippene ble enstemmig vedtatt av FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) i 2011 og er nå en fellesnevner for FNs Global Compact, OECD-retningslinjene, det globale rapporteringsinititativet, ISO 26000 og andre internasjonale standarder.

Innfrielse av bedriftenes ansvar for å respektere menneskerettigheter er avgjørende for å oppnå sosial bærekraft og bedre menneskenes verdighet og stabile samfunn. Det er nødvendig å bevisstgjøre og styrke kapasiteten både i næringslivet og i menneskerettighetsorganisasjoner, så vel som å undervise fremtidige ledere.

Hovedaktiviteter:

  • En regional UNGP-plattform: En plattform for regionalt samarbeid om UNGP er under utvikling, hvor Rafto leder arbeidet på vegne av NHH, Bergen Næringsråd og Bergen kommune. Hovedmålgruppen er selskaper med internasjonale forsyningskjeder.
  • Mastergradskurs i næringsliv og menneskerettigheter: Et internasjonalt mastergradskurs kalt Næringsliv og menneskerettigheter – skape ansvar for respekt – er utviklet av IHRB og Rafto i samarbeid med Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Kurset ble avholdt for første gang i september 2017, nytt kurs høsten 2018. Les mer om kursdetaljene og påmelding
  • Thorolf Rafto Challenge: Den årlige Thorolf Rafto-forelesningen avholdes på NHH og fokuserer på menneskerettighetsutfordringer i næringsliv.
  • Opplæring for bedrifter: Fra 2018 vil Raftostiftelsen i samarbeid med IHRB tilby generell og skreddersydd opplæring for bedrifter. Vi er i gang med å utvikle verktøy og kursinnhold, både caser og rollespill. Dilemmaopplæring vil være sentralt i opplæringen.

Kontakt

Picture of Therese Jebsen

Therese Jebsen

Rafto-stiftelsen, Seniorrådgiver
Means of contactContact details
Phone: 415 11 390
E-mail: therese.jebsen@rafto.no

Koordinerer arbeidet relatert til næringsliv og menneskerettigheter
Les mer om Therese