Vi søker praktikant tilknyttet Raftopris-prosjektet

Er du nysgjerrig på arbeidet med Raftoprisen? Raftostiftelsens praktikantprogram søker en student fra våren 2023. Søknadsfrist 11. desember.

Raftostiftelsen er en ideell stiftelse med fokus på menneskerettigheter og menneskerettighetsforsvarere. Kjernevirksomheten er utdelingen av Raftoprisen, oppfølging av Raftoprismotttakere og demokrati - og menneskerettighetsundervisning. Raftostiftelsen har kontorer på Raftohuset i Bergen.

BILDET OVER: Prispraktikanten skal bistå i oppfølgingen av frivillige under Raftopris-prosjektet. Foto: Ingvild Festervoll Melien/Raftostiftelsen

Raftostiftelsen søker en student til vårt praktikantprogram tilknyttet Raftoprisprosjektet 2023. Programmet er ettårig, og tilsvarer en 40 % stilling, med månedlig stipend på 5 900 kroner (10 måneder). Som praktikant i Raftostiftelsen får du arbeidserfaring, mulighet for nye utfordringer og kjennskap til arbeid for menneskerettigheter. Du vil få opplæring i prosjektarbeidet for Raftoprisen 2023, lære om Raftostiftelsens arbeid og få kjennskap til arbeidet til Raftostiftelsens priskomité.

Arbeidsoppgaver:

  • Bistå i praktisk tilrettelegging av priskomiteens møter og prosjektmøter
  • Praktisk og faglig arbeid med temamøter om menneskerettigheter
  • Bistå i utforming og oppdatering av planer og oversikter knyttet til gjennomføring av prosjektet Raftoprisen 2023
  • Bistå i oppfølging av frivillige tilknyttet prosjektet Raftoprisen 2023
  • Organisering av logistikk rundt arrangement knyttet til Raftopris-utdelingen
  • Forefallende arbeid knyttet til prosjektet, samt evaluering og etterarbeid

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som er interessert i menneskerettighetsspørsmål, samt har interesse for prosjektarbeid og arbeid med logistikk tilknyttet arrangementer. Du bør være selvstendig, systematisk og helst ha et år med høyere utdannelse.

Stillingen gir et månedlig stipend på 5900,- i 10 måneder.

Søknadsfrist: 11.12.2022
Tiltredelse i januar 2023.

Skriftlig søknad og CV med referanser sendes på e-post til prosjektkoordinator for Raftoprisen, Liv Unni Stuhaug, livunni.stuhaug@rafto.no

Kontakt

Liv Unni Stuhaug

Prosjektkoordinator, Raftoprisen
Means of contactContact details
Phone:+47 481 53 309
E-mail:livunni.stuhaug@rafto.no
Mer om Liv Unni Stuhaug