Julie Ane Ødegaard Borge

Seniorrådgiver, Undervisning

Means of contact Contact details
Phone: 922 67 974
E-mail: julie.borge@rafto.no

TELEFON: 92267974 | E-POST: julie.borge@rafto.no

Julie Ane Ødegaard Borge er seniorrådgiver i Raftostiftelsen og leder utviklingen av forsknings- og dokumentasjonsarbeidet gjennom Demokratilab, en arena for å utvikle og forske på undervisning for å fremme reflektert praksis.

Julie har sin faglige bakgrunn i statsvitenskap, hvor hun tok doktorgraden basert på en studie av skolevalgene som politisk utdanning i Norge. Hun har studert ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst- Norge og vært på forskningsopphold ved University of Washington. Hun er utdannet lektor, med praksiserfaring fra ungdom- og videregående skole. Er medforfatter av Aktør, læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet og førsteamanuensis II ved NLA, Bergen.

Kjernekompetanse:

 • demokratisk medborgerskap i skolen
 • bærekraftsundervisning
 • politisk forståelse blant unge
 • aktive læringsmetoder
 • samfunnsvitenskapelige metoder


Hør:
Intervju om skolevalgene i podcasten Lektor Lomsdalen

Se: Deltaker i Forsker grandprix (2015)

Publikasjoner og prosjekter:

Pågående prosjekter:

Medforfatter av Aktør – nytt læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. URL: https://aktoer.fagbokforlaget.no/. Borge, Julie Ane Ødegaard, Dybvig, Kjersti, Eidsvik, Erlend, Helgesen, Espen, Isaksen, Hege Christine, Andersen, Gidske Leknæs. Fagbokforlaget.

Link her til webinar med Julie om Aktør:

Fagfellevurderte publikasjoner:

 • Solhaug, T., Borge, J. and Grut, G (2020). Social science Education (samfunnsfag) in Norway. A country report. Special issue. Journal of Social Science Education. Vol 19 (1). DOI 10.4119/jsse-1748pp. 47-68
 • Borge, J.A. Ø (2020) Skolevalg – mellom sosialisering og systemkritikk. En analyse av skolevalg som politisk utdanning i skolen. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (3). Oslo: Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter. https://dembra.no/no/wp-conten...
 • Borge, J. A. Ø and Mochmann, I. C (2019) A Voice, but not a Vote: A Youth Generation at Risk? Special Issue: Children at Risk in the 20th and 21st Century. Children and Society. Volume 33, pp.286-299. DOI: https://doi.org/10.1111/chso.1...
 • Borge, J. A. Ø (2019) Agentic experiences of young people, and the understanding of “human rights”. The Norwegian case. Bloomsbury Education and Childhood Studies.
 • Borge, J. A. Ø (2019) Creating Democratic Citizens? The Story Behind a Mixed Methods Study of Mock Elections as Political Education in School. SAGE Research Methods Cases Politics & International Relations. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781...
 • Borge, J. A. Ø (2018) "Am I a politics person?" A Qualitative Study of Students` perspectives on Mock Elections as Political Education. Journal of Social Science Education Volum 17, (3), s. 63-74. DOI: https://doi.org/10.4119/jsse-8...
 • Borge, J.A.Ø (2016): Creating Democratic Citizens? An Analysis of Mock Elections as Political Education in School. Phd dissertation, University of Bergen
 • Borge, J. A. Ø (2016): Tuning in to formal politics: Mock elections at school and the intention of electoral participation among first time voters in Norway. Politics. 0263395716674730, first published on October 28, 2016 doi:10.1177/0263395716674730.
 • Ødegaard, J.A (2015): Skolevalg og politisk motivasjon - En kvalitativ studie av grunner skolevalget gir for hvorfor ungdom skal delta i valg. (Mock elections and political motivation) Tidsskrift for Samfunnsforskning, 56( 3) p. 289–320.