Ronja Bell Breisnes

Kommunikasjonsrådgiver

Means of contact Contact details
Phone: 91519253
E-post: ronja.breisnes@rafto.no

TEL: 91519253 | EPOST: ronja.breisnes@rafto.no

Ronja Bell Breisnes er vår kommunikasjonsrådgiver, pressekontakt og administrator for sosiale medier, nyhetsbrev og nettside.