Marita Nygård

Rådgiver, Undervisning

Means of contact Contact details
Phone: 954 83 772
E-mail: marita.nygard@rafto.no

Mobil: + 47 95483772 | Epost: marita.nygard@rafto.no

Marita Nygård arbeider som rådgiver ved Raftostiftelsens undervisningsavdeling.

Marita er historiker med forskningsinteresse innen kollektiv erindring og historiebruk med utgangspunkt i minnet om Holocaust i vår egen tid. Hun har arbeidet i Raftostiftelsen siden 2015, og siden 2018 har hun koordinert Dembra på Vestlandet.

Kjernekompetanse:

  • kontroversielle tema
  • rasisme og gruppefiendtlighet, fordommer, humor og memes
  • traumatisk historie, Holocaust og historiebevissthet

Se: "Så det ikke skjer igjen" - elevers perspektiver på Holocaustundervisning (Lærernes dag 2022)

Hør: Om Holocaustdagen og Holocaustundervisning i skolen i podcasten Lektor Lomsdalen

Publikasjoner:

Nygård, Marita (2019) «Vi må aldri glemme...» Holocaustdagen som arena for erindring om utryddelsen av de europeiske jødene blant skoleungdom i Norge. DIN 02/19: http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/1718/1700