Styret

Mandat og medlemmer

Raftostiftelsens styre består av medlemmer med ulik bakgrunn; aktivister, akademikere, ansatte i privat og offentlig sektor, representanter fra Raftostiftelsen og priskomité. Styremedlemmene arbeider på frivillig basis, og er uavhengig og selvrekrutterende. I tillegg til det formelle arbeidet, gir styret godkjenning til kandidater til Raftoprisen som nomineres av priskomiteen.

2023 medlemmer:

Frode Elgesem - Styreleder
Dommer, Borgarting lagmannsrett
Phone: +47 416 96 089 E-mail: frode.elgesem(a)gmail.com

Anders Skjævestad - Nestleder
CEO, DNB Livsforsikring

Ingrid Hoem Sjursen - Priskomitéleder
Senior Researcher, Christian Michelsen Institutt (CMI)

Lovise Aalen Forskningsdirektør, CMI

Siri Strandenes Professor, Norges Handelshøyskole, NHH.

Anders Waage Nilsen Forretningsutvikler og design strateg

Laila Bokhari, Kistefos fellow/MPA 2019, Harvard Kennedy School of Government

Anne Lise Fimreite, Professor ved Institutt for sammenliknende Politikk, Universitetet i Bergen.

Iver Ørstadvik Seniorrådgiver, Raftostiftelsen

Henriette Munte Kaas, leder Venneforeningen (observatør)