Raftokonferansen 2022

12 November, Univesitetsaulaen i Bergen /online kl: 11:00-13:30

Velkommen til årets Raftokonferanse med hovedtale ved Raftoprismottaker 2022, Nodjigoto Charbonnel, samt innlegg fra internasjonale bidragsytere som vil sette søkelys på den politiske situasjonen i Tsjad, ulike menneskerettslige aspekter ved tortur og rehabilitering for torturofre.

SE OPPTAK FRA KONFERANSEN HER:

Program

 • Velkommen
  Ved Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder i Raftostiftelsen og konfransier Adele M. Mestad, Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

 • Keynote
  Raftoprismottaker Nodjigoto Charbonnel, Leder for Association Jeunesse pour la Paix et la Non-Violence (AJPNV)
 • Musikalsk innslag
  Johanna Saaek
 • Chad - A short Introduction to History and Politics
  Ved Ketil Fred Hansen, Professor Universitetet i Stavanger.
 • Vitnesbyrd (video)
  Ved Kolbassia Haoussou, menneskerettighetsaktivist og grunnlegger av nettverket Survivor Speak OUT
 • How can torture be prevented in Chad?
  Ved Delphine Djiraibe, menneskerettighetsadvokat, Public Interest Law Center i Tsjad
 • The importance of rehabilitation of torture survivors
  Ved Lisa Henry, Generalsekretær for International Rehabilitation Council for Torture Victims
 • Musikalsk innslag
  thea wang
 • How can we fight torture and defend the rights of survivors?
  Panelsamtale med Dr. Isidore Collins Ngueuleu i World Organisation Against Torture (OMCT), Dr. Vivienne Nathanson, UN Voluntary Fund for Victims of Torture og Nodjigoto Charbonnel.


LES MER OM BIDRAGSYTERNE

Nodjigoto Charbonnel er Raftoprismottaker 2022 fra Tsjad. I over 20 år har han arbeidet for menneskerettigheter og er grunnlegger og leder for organisasjonen Association Jeunesse pour la Paix et la Non violence (AJPNV). Han etablerte
AJPNV i 2000, som reaksjon på at hans far ble utsatt for tortur fra statlige myndigheter. AJPNV tilbyr ofre for tortur husly, juridisk hjelp og psyko-sosial rehabilitering. Organisasjonen underviser også ungdom, helsepersonell, lærere og studenter, og kjemper mot straffefrihet for overgriper og for etablering av erstatningsordninger for ofrene og deres familier. Foto: AJPNV.


Adele Matheson Mestad er direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har en LLM i internasjonale studier fra New York University. Hun jobbet tidligere som advokat hos Regjeringsadvokaten og har også jobber påtaleenheten i Rwanda-domstolen. Hun er norsk varamedlem i Europarådets ekspertorgan for demokrati, rettsstat og menneskerettigheter, Venezia-kommisjonen, og satt i Ytringsfrihetskommisjonen. Foto: Stortinget

Lisa Henry

Lisa Henry er generalsekretær i den globale nettverksorganisasjonen International Rehabilitation Council for Torture Victims. IRCT består av uavhengige eksperter og organisasjoner over hele verden, som jobber for å støtte torturofre gjennom rehabilitering. Henry er ansvarlig for visjonært lederskap i IRCT. Hun har også lang erfaring innenfor humanitær innsats før hun startet i IRCT. Foto: Misael Silva

Ketil Fred Hansen er norsk historiker med doktorgrad i afrikansk historie. Han er professor i samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger, med Sahel- regionen, med vekt på Tsjad som sitt forskningsfelt. Han har skrevet en rekke forskningsartikler om landet de siste ti årene.

Dr. Isidore Collins Ngueuleu er seniorrådgiver for menneskerettigheter i World Organisation Against Torture (OMCT), med ansvar for området Afrika sør for Sahara. OMCT, er den største ikke-statlige organisasjonen i verden som jobber mot tortur, vilkårlig internering, rettstridige henrettelser og andre former for vold. Dr. Isidore Ngueuleu koordinerer representantene fra det tsjadiske sivilsamfunnet ved FNs komité mot tortur i Genève. Foto: OMCT

Kolbassia Haoussou flyktet fra Tsjad på grunn av tortur, og ankom Storbritannia i 2005. Her har vært med på å etablere Survivor Speak OUT (SSO), et nettverk for torturoverlevende. Kolbassia er i dag avdelingsleder for Freedom from Torture sitt nystiftede Survivor Empowerment-direktorat. I 2020 ble han utnevnt til medlem av den britiske ridderordenen, for sitt arbeid for å hjelpe overlevende fra tortur og seksuell vold i Storbritannia. Foto: Freedom from Torture

Delphine Djiraibe er en menneskerettighetsjurist og aktivist fra Tsjad. Hun er nå sjefsadvokat på senteret Public Interest Law Center i Tsjad, og var med å grunnlegge organisasjonen Chadian Association for the Promotion and Defense of Human Rights. I 2004 mottok hun Robert F. Kennedys menneskerettighetspris. Foto: Amnesty Student

MUSIKALSKE INNSLAG

Johanna Saaek

Johanna Saaek er en 27 år gammel cellist fra Gøteborg. Med en bachelorgrad i utøvende musikk, tar den dyktige musikeren nå sin mastergrad ved Griegakademiet i Bergen. I tillegg til å være frilansmusiker, jobber hun også som cellolærer ved Bergen Kulturskole og er ansatt som distriktsmusiker i Voss kommune. Foto: Siri Flatlandsmo

thea wang

thea wang ga nylig ut debutalbumet sitt "While He Is Still Asleep" med plateselskapet MADE. Albumet er kritikerrost av BT, P3, VG og internasjonal presse. Videre har hun erfaring som oppvarmingsartist, og varmet opp for AURORA på hennes Europa-turné i sommer. Med musikken sin inviterer thea wang oss inn i et fascinerende univers av ro, hvor tematikken er kjærlighet, sorg, lengsel og ensomhet. Foto: Louise Hvas