Krig i Ukraina: gi et bidrag til sivilsamfunnet

Ønsker du å bidra til sivilsamfunnsaktører i Ukraina, Belarus eller Russland som arbeider for å beskytte menneskerettighetene under den pågående krigen?

Ved å gi støtte til Raftostiftelsen, sørger vi for at midlene vil gå til aktivister som gir praktisk og juridisk hjelp til personer som lever i krigssonen i Ukraina, eller som trenger hjelp på grunn av forfølgelse av myndighetene i Russland eller Belarus.

VIPPS ØNSKET BELØP TIL: 29650 (RAFTOSTIFTELSEN).

Merk gjerne meldingen med "Ukraina"

STØTTEN DIN VIL GÅ TIL:

  • Dokumentasjon og rapportering om menneskerettsovergrep i forbindelse med protester mot krigen.
  • Rettshjelp til personer som er forfulgt pga sin deltagelse i protester og trenger rettshjelp og rådgivning.
  • Bidrag til beskyttelse for menneskerettsforsvarere og deres familier som er utsatt pga krigen eller forverring av menneskerettssituasjonen. Støtten omfatter bl.a. husly, psykologisk og juridisk bistand, relokalisering til andre land.
  • Dokumentasjon av situasjonen for menneskerettsforsvarere
  • Bidrag til å formidle kunnskap om hva som skjer i krigen og regionen til publikum i Ukraina, Belarus, og Russland.
  • Kjernestøtte til menneskerettighetsorganisasjoner i Ukraina, Belarus, og Russland slik at de overlever krisen.
  • Politisk påvirkningsarbeid for å fremme menneskerettighetene til berørte parter.
  • Ingen midler vil gå til våpen.

Gjennom ulike samarbeidspartnere, blant annet Human Rights House Foundation og Norwegian Helsinki Committee sørger vi for at midlene nås de ulike organisasjonene og personene som trenger støtte. Av sikkerhetshensyn kan vi ikke oppgi hvem som vil motta støtten og fra hvem. Vi arbeider bare med partnere vi stoler fullt og fast på.

Mottakerne er svært takknemlige for all hjelp de får.
Tusen takk!

Flere måter å støtte Raftostiftelsens arbeid

Støtt vårt arbeid for menneskerettighetsforsvarere! Ditt bidrag vil støtte menneskerettighetsforsvarere over hele verden. Det finnes flere måter du kan støtte oss på.

Les mer

Kontakt

Jostein Hole Kobbeltvedt

Daglig leder
Means of contactContact details
Phone:92066025
E-mail:jostein.hole.kobbeltvedt@rafto.no
Mer om Jostein Hole Kobbeltvedt