Diskusjonsøvelse

Hva er rasisme?

Hva er rasisme? Kan man være en del av en rasistisk struktur uten selv å være rasist? Hvilke handlingsrom finnes det i møte med rasisme?


Varighet

1,5 klokketimer

Type

Diskusjonsøvelse

Sted

Ressursbank

Denne øvelsen inviterer til refleksjon rundt rasismebegrepet og de mange forskjellige måtene rasisme gir seg til uttrykk i dagens samfunn. Elevene skal arbeide i grupper med ulike caser som vitner om urettferdighet og forskjellsbehandling i Norge i dag, og utforske hva som skjer og hvilke mekanismer som er i spill i de ulike casene. Videre diskuteres mulige handlingsalternativer man har i møte med rasisme, og hva som skal til for å stå opp mot denne typen urettferdighet.

Undervisningsopplegg "Hva er rasisme"

Bestill gratis skolebesøk

Velg ett tema du ønsker undervisning i: