Diskusjonsøvelse

"Fri og fordomsfri?"

Denne diskusjonsøvelsen legger til rette for at elevene skal danne seg en mening opp mot ulike påstand er om kjønn og fordommer.

Varighet

1 time

Type

Diskusjonsøvelse

Sted

Ressursbank

Er du enig eller uenig i at kvinner i burka blir undertrykket? Denne, og flere påstander, leses høyt for elevene. I denne øvelsen er man ikke ute etter et korrekt svar, men et standpunkt mot samfunnsaktuelle påstander. Metodikken i denne øvelsen finnes i flere forskjellige format og det er utallige påstander en kan stille. I denne versjonen handler alle påstandene om kjønn og fordommer.

Last ned:

Fri og fordomsfri?