Fordypningsoppgave

Kildeoppgave: "Med andres blikk"

Hvordan kan vi se oss selv gjennom andres øyne? I dette opplegget leser elevene reiseskildringer fra Norge på 1700-tallet, men vil ikke vite at det handler om Norge når de leser. Hvordan reagerer vi på fordommer mot «oss»?

Varighet

1 time

Type

Fordypningsoppgave

Sted

Ressursbank

Dette opplegget har to deler. Først skal elevene lese og bli kjent med noen korte tekster som beskriver et samfunn. De får ikke vite når tekstene er skrevet og hvilket sted de beskriver. Deretter får de vite mer om tiden det ble skrevet i og landet det blir skrevet om. hvordan oppleves det å lese slik tekster? Er dette fordommer eller korrekte beskrivelser? Kan noe være begge deler?

Last ned:

Med andres blikk