Appell: Løslat menneskerettighetsforsvarer Khurramn Parvez!

Menneskerettighetsforsvarer Khurram Parvez ble arrestert mandag 22. november. Raftostiftelsen ber indiske myndigheter om å respektere Parvez sine menneskerettigheter og løslate ham umiddelbart.