Vår undervisning

Raftostiftelsen tilbyr dialogbasert undervisning i demokrati og menneskerettigheter til elever på ungdoms- og videregående skoler på hele Vestlandet.

Foto: Ingvild Festervoll Mellien/Raftostiftelsen


De tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring er gjennomgående i undervisningstilbudet.

I undervisningen skal vi skape rom for at elever blir kjent med engasjementet sitt, meningsdanning og kritisk tenkning og henter inspirasjon fra internasjonalt menneskerettighetsarbeid og Raftoprismottakeres arbeid.

LES MER OM VÅR PEDAGOGISKE PLATTFORM

Undervisningen foregår enten på Raftohuset i Bergen, eller på din skole der dere får besøk av våre undervisere. Vi tilbyr også reisestøtte til klasser med lang reisevei.

Undervisning med samarbeidspartnere

Vi tilbyr også undervisning for skoleklasser i samarbeid med ulike organisasjoner i Norge.

Dembra

Dembra støtter skoler og lærerutdanningsinstitusjoner sitt arbeid med å forebygge fordommer og utenforskap gjennom å bygge demokratisk beredskap. Tilbudet, som er ledet av HL-senteret, er rettet mot skoler og lærerutdanninger i hele Norge gjennom freds- og menneskerettighetssentrene.

Les mer

Demokrativerksted for elever og lærere

Elever og lærere fra ulike ungdomsskoler i hele landet tilbringer tre innholdsrike dager på Utøya sammen.

Les mer