Historie

Raftostiftelsen ble stiftet i 1986 for å minnes Thorolf Raftos arbeid for menneskerettigheter og demokrati.

Thorolf Rafto 

Thorolf Rafto ble født i Bergen i 1922, og hele livet hans var preget av nysgjerrighet og en sterk rettferdighetssans. Som professor i økonomihistorie ved Norges Handelshøyskole (NHH) dro han hele verden inn i klasserommet og lærte studentene at rettferdighet var en del av pensum. Han viet mye av sitt liv til å kjempe for demokrati og respekt for menneskerettigheter, spesielt i Øst-Europa, hvor han reiste mye. Rafto var en viktig talsmann for de forfulgte jødene og de intellektuelle i den tidligere Sovjetunionen og for politiske dissidenter i andre østeuropeiske land. 

Professor Rafto var ikke fornøyd med et stille og trygt akademisk liv. Han tok en aktiv rolle i verdensproblemer. Han hadde kontakt med mange dissidenter fra flere nasjoner, og ble beundret for sin integritet.

I 1979 ble Thorolf Rafto arrestert i Praha etter å ha holdt foredrag for studenter som ble utestengt fra universitetet av politiske grunner. Han ble slått av sikkerhetspolitiet, og led resten av livet av de påførte skadene. Han døde 4. november 1986, 64 år gammel.

Thorolf Rafto taler på Festplassen
Thorolf Rafto taler på Festplassen

En menneskerettighetspris blir født 

Raftostiftelsen for menneskerettigheter ble stiftet i 1986 for å minnes Thorolf Raftos arbeid og inspirasjonen det ga og første Raftopris ble tildelt i 1987, og har siden da blitt en årlig begivenhet. 

I løpet av de første årene var Raftostiftelsen hovedsakelig opptatt av kampen for menneskerettigheter i Øst-Europa på grunn av Raftos engasjement i regionen. Etter de fredelige demokratiske revolusjonene i Øst-Europa i 1989, ble fokuset endret til å ikke inneha geografiske begrensninger. 

Egil Rafto (1952-1997) var en av grunnleggerne av Raftostiftelsen
Egil Rafto (1952-1997) var en av grunnleggerne av Raftostiftelsen

Raftohuset

Raftohuset i Bergen ble etablert til minne om professor Thorolf Raftos sønn Egil Rafto. Egil. Han som sin far, hadde et stort hjerte for menneskerettigheter og var aktiv i innen en rekke humanitære organisasjoner, og var med og opprette Raftostiftelsen. Han døde i 1997, bare 45 år gammel. Huset ble åpnet offisielt i 1999.

Rafto-personalet arbeider i Raftohuset i Bergen. I bygget finnes også de lokale kontorene til Amnesty International i tillegg til kontorer og rom for opplæringsarbeidet stiftelsen driver med. Raftohuset er en del av Human Rights House Network. Stiftelsen Egil Rafto Hus eier Raftohuset og ledes av Jan Ramstad og Dag Astrup Stiegler

Raftohuset i Bergen
Raftohuset i Bergen