Få Rafto på besøk på skolen

Vil du at Raftostiftelsen skal komme på besøk til din skole? Som et tilbud til skoler på Vestlandet reiser vi ut på besøk og gjennomfører undervisning med elever på ungdoms- og videregående skoler.

Vi lar kjøreplan og undervisningsverktøy bli liggende slik at elevene kan bruke dem videre sammen med lærere. De tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring er gjennomgående i undervisningstilbudet.

Vi tilbyr undervisningsopplegg på skolene i disse temaene:


Krig og dehumanisering: "Bildet av jøden"

Bærekraftige samfunn: Ansvarskortene

Fordommer: Memes og fordommer

Rasisme og diskriminering: Hva er rasisme?

Skolebesøk: En samtale om negativ sosial kontroll

Raftostiftelsen har inngått et samarbeid med Support, not protect som driver kampanje- og holdningsskapende arbeid for å motvirke negativ sosial kontroll.

Les mer