Diskusjonsøvelse

Bryt Noreg menneskerettane?

Ein kortstokk om menneskerettar i Noreg.

Varighet

2 timer

Type

Diskusjonsøvelse

Sted

I klasserommet

Om øvelsen:

"Bryt Noreg menneskerettane?" er eit opplegg om menneskerettar i Noreg, med mål om at elevane skal bli kjente med menneskerettane og ulike menneskerettsspørsmål i Noreg. "Bryt Noreg menneskerettane?" er ein kortstokk, med 22 sakskort, som skildrar ei reell sak der menneskerettane står på spel. Dei resterande 30 korta er alle menneskerettsartiklane i FN si menneskerettserklæring.

Læringsmål

Eit mål med undervisninga er at elevene skal kunne utvikla eigne kvalifiserte meiningar gjennom diskusjon av ulike påstandar bygt på meir eller mindre tilgjengeleg informasjon. Det er også laga ei nettbasert kjeldeoppgåve til kjeldene for sakskorta, der elevane skal rangera kjeldene etter kor truverdige dei tykkjer dei er.

Praktisk informasjon

Dette undervisningsopplegget skjer på skolen, ledet av Raftostiftelsens undervisningsrådgivere. Bestill besøk i skjema under, eller ta kontakt med oss på: undervisning(at)rafto.no

Bestill skolebesøk

Velg ett tema du ønsker undervisning i:
Har du noen elever som bruker rullestol eller har andre tilretteleggingsbehov, ber vi deg si fra så fort som mulig. Da kan vi gjøre undervisningen god for alle, uavhengig av funksjonsvariasjon
Korstokken  inneheld 22 sakskort, som skildrar ei reell sak der menneskerettane står på spel. Dei resterande 30 korta er alle menneskerettsartiklane i FN si menneskerettserklæring.
Korstokken inneheld 22 sakskort, som skildrar ei reell sak der menneskerettane står på spel. Dei resterande 30 korta er alle menneskerettsartiklane i FN si menneskerettserklæring.

Last ned:

Her finner du kjøreplanen som brukes i undervisningen: "Bryt Noreg menneskerettane?"


«Bryt Noreg menneskerettane?» er laget av Raftostiftelsen med støtte frå Noregs Mållag. Ein stor takk til NIM, Norges Institusjon for menneskerettigheter, årleg rapport 2017 og for rettleiing