Bli med

Har du lyst til å engasjere deg i vårt arbeid for å fremme menneskerettigheter? Her finner du informasjon om våre frivillig-grupper i Bergen og Oslo.

Frivillig i Raftopris-uken

Under arrangementene knyttet til Raftoprisen i oktober/november, har vi en gruppe frivillige som skal hjelpe til med ulike praktiske oppgaver. Om du vil vite mer, kan du kontakte prisprosjektkoordinator June Naustdal.

E-post: june.naustdal@rafto.no

Studentgruppen i Bergen

Raftostiftelsens studentgruppe består av 15 studenter fra ulike studiesteder i Bergen. Studentgruppen jobber som frivillige fra april til desember med å planlegge, gjennomføre og evaluere arrangementer relatert til Raftoprisen, blant annet offentliggjøringen av prisen, velkomstmiddag for prismottakerne, Raftokonferansen og prisutdeling på Den nationale scene (DNS). Studentgruppen er delt inn i fire undergrupper; DNS-gruppen, infogruppen, konferansegruppen og logistikkgruppen. Hver gruppe ledes av en person fra Raftostiftelsens administrasjon.

Vi rekrutterer ny studentgruppe i januar/februar hvert år. Følg med på rafto.no eller @RaftoFoundation i sosiale medier for utlysing. Ta gjerne kontakt med studentleder Johannes Skogseth hvis du har spørsmål om arbeidet til studentgruppen.

E-post: johanne.skogseth@rafto.no

Rafto x NHHS

Rafto x NHHS er en studentgruppe ved Norges Handelshøyskole, samt en undergruppe til Raftostiftelsen. Formålet med gruppen er å skape en plattform ved Norges Handelshøyskole for studenter og å sette næringsliv og menneskerettigheter på dagsorden. Gruppen arbeider i Raftostiftelsens ånd i håp om at morgendagens ledere vil sette drift i tråd med menneskerettighetene som en betingelse for profitt.

Gruppen har 20 medlemmer, og jobber med å lage podcast, kronikker og arrangementer med fokus på næringsliv og menneskerettigheter. Selv om gruppen har base på NHH, er den åpen for alle studenter som er interessert i næringsliv og menneskerettigheter. Opptak av nye medlemmer skjer i starten av hvert semester.
Ta gjerne kontakt med leder for 2023-gruppen, Nina Helene Winsnes om du vil vite mer:

Epost: ninahelene@lyse.net

Raftos Oslo-gruppe

Oslogruppen er en frivillig gruppe som assisterer staben i Bergen med arrangementer, besøk og møter i Oslo. Gruppen organiserer også egne arrangementer, og har en gruppe som arbeider med undervisningsverktøyet Demokratikaken. Vil du vite mer om Oslo-gruppen, kan du kontakte leder, Laxshitha Arumugadas.

Epost: oslo@rafto.no

Raftostiftelsens Venner

Venneforeningen har som formål å skape engasjement for og formidle kunnskap om menneskerettigheter. Som medlem i Raftostiftelsens Venner får du informasjon og nyheter om Raftos faglige arbeid, og mulighet til å være med på faglige og sosiale arrangementer. Les mer om hvordan du kan bli medlem på denne siden, eller ta kontakt med oss på epost: venner@rafto.no

Les mer og bli medlem


Kontakt

June Naustdal

Prisprosjektleder og frivillighetskoordinator
Means of contactContact details
Phone:404 66 076
E-mail:june.naustdal@rafto.no
Mer om June Naustdal