Liv Unni Stuhaug

Prosjektleder, Raftoprisen

Means of contact Contact details
Phone: +47 481 53 309
E-mail: livunni.stuhaug@rafto.no

Tlf: 481 53 309 | livunni.stuhaug@rafto.no​

Liv Unni Stuhaug er prosjektleder for Raftoprisen og sekretær for priskomiteen. Hun kan svare på spørsmål knyttet til nominasjoner, og spørsmål knyttet til årets Raftopris og prisarrangementene. Stuhaug er frivillighetskoordinator i stiftelsen, samt ansvarlig for organisering av frokostmøtene på Raftohuset.

Stuhaug har mastergrad i samfunnsgeografi og bachelorgrad i utviklingsstudier fra Universitetet i Bergen (UiB), og har gjort feltarbeid i Asia under begge utdanningene. Hun har erfaring fra frivillig arbeid i Redd Barna, Raftostiftelsen og andre organisasjoner.