Årlig menneskerettighetspris

Raftoprisen

Raftostiftelsen står bak tildelingen av professor Thorolf Raftos Minnepris – Raftoprisen. Prisen deles ut hvert år til personer eller organisasjoner som arbeider for å fremme menneskerettighetene.

Professor Thorolf Raftos minnepris for menneskerettigheter, Raftoprisen, har blitt tildelt hvert år siden 1987. Prisen kunngjøres i slutten av september, og Raftopris-seremonien avholdes i november i Bergen.

Raftoprisene setter søkelyset på menneskerettighetsbrudd og menneskerettighetsforkjempere som fortjener verdens oppmerksomhet. Det er ingen geografiske eller saksmessige begrensinger for hvem som kan bli tildelt prisen.

Raftorisen deles ut i november i Bergen hvert år, der prismottakere mottar et diplom en sjekk på 20 000 USD.

Prismottakere

Mer enn 30 personer fra hele verden har mottatt Raftoprisen.
Her kan du lese mer om dem