Raftoprisen

Nominasjoner

Nominer en kandidat til Raftoprisen

Vi ønsker at alle med en interesse for eller kunnskap om menneskerettigheter nominerer kandidater til Raftoprisen. Den årlige tidsfristen for eksterne nominasjoner er 1. februar.

Nominer en kandidat

powered by Typeform

Raftoprisens kriterier:

  • Kandidaten skal arbeide aktivt i kampen for idealer og prinsipper som underbygger FNs deklarasjon for menneskerettigheter.
  • Kandidatens forsvar for menneskerettigheter skal representere et ikke-voldelig perspektiv.
  • Kandidaten kan være en person eller en organisasjon, og to eller flere kandidater kan dele prisen.

Hvem kan nominere?

Alle som har en interesse for eller kunnskap om menneskerettigheter er velkommen til å nominere kandidater. Nominasjoner der kandidater nominerer seg selv, eller blir nominert av ansatte/overordnede, blir ikke vurdert.

Hvordan nominerer jeg?

Fyll ut skjemaet over med å klikke på "nominer en kandidat". Legg ved de påkrevde dokumentene direkte i skjemaet.

Årlig frist for nominasjoner er 1. februar.
Nominasjoner som kommer inn etter nominasjonsfristen, vil bli med i vurderingen det påfølgende år.

Hvem tar avgjørelsen?

Nominasjoner blir mottatt og evaluert av Raftopriskomiteen, en uavhenigig komité som består av frivillige innenfor akademia. Raftoprisen blir vedtatt av Raftostiftelsens styre.

Når blir Raftoprisen annonsert?

Prisen kunngjøres hvert år i slutten av september, under en pressekonferanse på Raftohuset i Bergen. Kunngjøringen vil bli strømmet på våre nettsider.

Har du spørsmål?

Kontakt priskomiteens sekretær, June Naustdal: epost: june.naustdal@rafto.no