Raftostiftelsen for menneskerettigheter

Vi tildeler Raftoprisen, styrker menneskerettighetsforsvareres arbeid, ansvarliggjør myndigheter og næringsliv og underviser i demokrati og menneskerettigheter.

Alle artikler

Bestill undervisning

Et gratis tilbud til alle skoler på Vestlandet der elever kan bli kjent med sitt engasjement for menneskerettigheter! Dette er temaene vi underviser i:

Næringsliv og menneskerettigheter

The Thorolf Rafto Challenge

Årlig foredrag på Norges Handelshøyskole der toppledere blir utfordret til å snakke åpent om sine menneskerettighetsdilemmaer.

Les mer

Masterkurs i Næringsliv og menneskerettigheter

Sammen med Universitetet i Bergen og Institute for Human Rights and Business (IHRB) tilbyr Raftostiftelsen et etterutdanningskurs/masterkurs på næringsliv og menneskerettigheter.

Les mer

Er din bedrift klar for fremtiden?

FUTURE-PROOF-plattformen er et proaktivt tiltak for å sikre at næringslivet etterlever sitt menneskerettighetsansvar i årene som kommer.

Les mer