Vi inviterer interessenter: Forprosjekt Internasjonalt senter for hav og menneskerettigheter

Raftostiftelsen har fått midler av Vestland fylke til et forprosjekt for etablering av Internasjonalt senter for hav og meneskerettigheter (One Ocean Center for Human Rights).

Vi inviterer herved interessenter til å gi i tilbud på oppdrag som prosjektleder for forprosjektet.

Budsjettramme: 350.000 NOK

Søknadsfrist: 1. august 2024
Oppstartsdato: 19. august 2024
Prosjektperiode: 19. august 2024 til 1. februar 2025

Tilbudet skal inneholde forslag til løsning av oppgaven slik den er beskrevet i søknadsteksten (se også vedlegg til søknaden).

Vi ber også om beskrivelse av kompetanse, erfaring fra tilsvarende prosjekter og gjennomføringsevne.

Formålet med forprosjektet er å etablere et hovedprosjekt. Forprosjektet skal levere verdiforslag (hvilke tjenester skal sentere levere), samt forslag til forretningsmodell/finansieringsmodell.

Se vedlegg for ytterligere beskrivelse av prosjektet:

Søknad til Vestland Fylkeskommune om finansiering til forprosjekt til etablering av et internasjonalt senter for hav og menneskerettigheter

Vedlegg til søknad om finansiering til forprosjekt Internasjonalt senter for hav og menneskerettigheter pptx

Platform for Oceans and Human Rights FINAL KORR 003 1