Om oss

Raftostiftelsen er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter og demokrati. Våre kjerneaktiviteter er tildeling av Raftoprisen, gi støtte til menneskerettighetsforsvarere, arbeide for å ansvarliggjøre myndigheter og næringsliv, og undervise i demokrati og menneskerettigheter.

Organisasjon

ANSATTE

Raftostiftelsens stab har kontorer og undervisningslokaler på Raftohuset, Menneskerettighetenes plass 1 i Bergen.

Oversikt over ansatte

STYRET

Raftostiftelsens styre består av medlemmer med ulik bakgrunn; aktivister, akademikere, ansatte i privat og offentlig sektor, representanter fra Raftostiftelsen og priskomité. Styremedlemmene arbeider på frivillig basis, og er uavhengig og selvrekrutterende. I tillegg til det formelle arbeidet, gir styret godkjenning til kandidater til Raftoprisen som nomineres av priskomiteen.

Medlemmer

PRISKOMMITEEN

Består av et bredt sammensatt gruppe som arbeider uten honorar og som et uavhengig organ i Raftostiftelsen. Komiteens arbeid er å evaluere og nominere kandidater til Raftoprisen og presentere disse for styret.

Medlemmer

RAFTOHUSET

Raftostiftelsen leier lokaler i Raftohuset. Eiendommen eies av Stiftelsen Egil Raftos Hus, som ble opprettet i 1997. Styreleder er Jan Ramstad, og Dag Stiegler er styremedlem.

Les mer om Raftohusets historie her

RAFTOFONDET

Raftofondet ble etablert i 2008, og hovedformålet er, gjennom avkastningen fra fondets kapital, å stille til disposisjon midler til Raftostiftelsen i forbindelse med den årlige utdelingen av Raftoprisen. Styret i Stiftelsen Raftoprisens Fond består av Tom O. Kleppestø (leder), Elin Bull Stokke, Siri P. Strandenes og Alexander Cappelen.

STØTTESPILLERE

Raftostiftelsen mottar offentlig støtte fra Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet, i tillegg til private bidragsytere.

Takk til alle de som er med å bidra til vårt arbeid for menneskerettigheter!

Våre støttespillere