Våre støttespillere

Vi retter en stor takk til alle våre bidragsytere

Et stort antall personer, bedrifter og organisasjoner er med og støtter vårt arbeid for menneskerettigheter.
Tusen takk!

Private støttespillere
Kavlifondet
Kygo
Sparebanken Vest
Econa

Offentlige støttespillere
Bergen kommune
Hordaland Fylkeskommune
Kunnskapsdepartementet

Prosjektstøtte
DNB Sparebankstiftelsen
Fritt Ord
Utenriksdepartementet