The Thorolf Rafto Challenge

Årlig foredrag på Norges Handelshøyskole der toppledere blir utfordret til å snakke åpent om sine menneskerettighetsdilemmaer.

Morgendagens ledere må være bedre forberedt for både å forstå menneskerettighetsrisikoer og hvordan de kan håndteres, samt å høste av mulighetene knyttet til å drive virksomhet på en sosialt bærekraftig måte.

Thorolf Rafto Challenge er et foredrag som holdes årlig ved Norges Handelshøyskole til minne om fremtredende menneskerettighetsforkjemper og professor i økonomisk historie ved NHH, Thorolf Rafto.

Dette foredraget er en arena hvor næringslivsledere inviteres til å dele kunnskap og erfaring fra reelle og vanskelige menneskerettighetsutfordringer, for å kunne forberede og inspirere våre fremtidige ledere.

Tidligere foredragsholdere:
Hilde Merete Aasheim (2022)
Eldar Sætre (2019)
Svein Tore Holsether (2018)
Sigve Brekke (2017)

Ved å organisere dette minnearrangementet understreker vi at bedriftens respekt for menneskerettigheter må være kjernen av bærekraftagendaen.

Med Thorolf Rafto Challenge ønsker vi å stimulere bevissthet og interesse blant økonomistudenter om ansvaret for å respektere menneskerettigheter og viktigheten av å implementere FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, som et kjerneelement i FNs bærekraftsmål og OECDs retningslinjer.

Kontakt

Therese Jebsen

Seniorrådgiver
Means of contactContact details
Phone:415 11 390
E-mail:therese.jebsen@rafto.no
Mer om Therese Jebsen