Raftostiftelsens Universitets- og høgskolesamarbeid

Gjennom samarbeid med universitets- og høgskolesektoren, ønsker undervisningsavdelingen ved Raftostiftelsen å legge til rette for mer kunnskap om - og forskning på - ulike tema innenfor demokrati og menneskerettighetsundervisning.


Masternettverket

Samarbeid kan skje gjennom faglige initiativ fra forskningsmiljø, i samarbeid med studenter og veiledere, og i andre aktuelle sammenhenger. For eksempel drifter undervisningsavdelingen et eget masternettverk, der studenter som skriver innenfor våre områder kan utforske problemstillinger, utveksle erfaringer, legge til rette for datainnsamling etc. Undervisningsavdelingen henter også inn dyktige fagfolk med kunnskap som kommer til nytte i studentene sine prosjekt, for eksempel når det kommer til å formidle funn og resultater i prosjektet gjennom god skrive- og presentasjonsteknikk.

Masternettverket er tett koblet til Dembra sine prosjekter for masterstudenter, og medlemmer i masternettverket får blant annet tilgang til en ressursbank med artikler og tidligere masteroppgaver på ulike relevante felt.

Forsknings og utviklingsprosjekter

Gjennom institusjonelle samarbeid legger Raftostiftelsen til rette for ulike FoU-prosjekt. Med midler fra Dembra-lærerutdanning samarbeider vi med Universitetet i Bergen og Nordahl Grieg videregående skole for utvikling av undervisningsressurser om konspirasjonsteorier. Sammen utvikler vi oppleggene, tester dem ut og dokumenterer evalueringer fra elevene.

Dette er et eksempel på samarbeid der ulike institusjoners styrker kommer sammen i felles prosjekt som gavner de ulike samarbeidspartnerne, og som legger til rette for mer kunnskap og bedre undervisning. Ved å bringe sammen forskere som er gode på evaluering, lærere som er gode på undervisning og Raftostiftelsen som er gode på å utvikle materiell, tror vi på at vi kan styrke demokrati- og menneskerettighetsundervisning utover enkeltinstitusjonenes virke.

Mål for samarbeid

Gjennom UH-samarbeidet vil Raftostiftelsen legge til rette for ulike behov. For eksempel kan Raftostiftelsen være en arena for å prøve ut undervisning og samle inn empiri/ data. Vi kan også knytte kontakt mellom forskere, lærere og masterstudenter og legge til rette for samarbeid. Dersom du er interessert i å vite med om samarbeidsmulighetene, kan du ta kontakt med Solveig Moldrheim. Foruten tilgjengelighet for datainnsamling, utprøving og faglige innspill, kan Raftostiftelsens undervisningsavdelingen også være behjelpelige med administrasjon av prosjekt, søknadsskriving etc. Mange former for partnersamarbeid er mulig. Målet vårt med Universitets- og høgskolesamarbeidet er å styrke demokrati- og menneskerettighetsundervisningen i Norge, og samarbeidene skal reflektere dette. Målgruppene våre er derfor lærere, lærerstudenter og skole-Norge.


Masteroppgaver i demokratilab

Her finner du publiserte masteroppgaver i Demokratilab

Les mer

Kontakt

Solveig Moldrheim

Undervisningsleder
Means of contactContact details
Phone:93405159
E-mail:solveig.moldrheim@rafto.no
Mer om Solveig Moldrheim