Demokratilab

Ønsker du å utvikle og forske på undervisning innenfor samfunnsaktuelle tema? Raftostiftelsen samarbeider med en rekke forskningsmiljø innen didaktikk, og i Rettighetstanken demokratilab på Raftohuset har du mulighet til å teste, samle data og prøve ut teorier.

Hva er Rettighetstanken demokratilab?

Rettighetstanken er navnet på våre undervisningslokaler hos Raftostiftelsen i Bergen. Det er med andre ord en fysisk arena der forskere, lærerstudenter og lærere kan utvikle og forske på undervisning innenfor samfunnsaktuelle tema.

Rettighetstanken er et samarbeid mellom lærerutdannere, lærere, masterstudenter, phd- studenter og forskere som er interessert i didaktiske problemstillinger. Rettighetstanken egner seg spesielt godt til datainnsamling, utprøving av metodikk/undervisningspraksiser, utvikling og testing av teori.

Mer enn et rom

I tillegg til å være et fysisk rom, «en tank» er Rettighetstanken også en «tanke» i den forstand at prosjekter belyser også klasseromspraksis, elevenes livsverden og lærerprofesjonen. Digital teknologi er en naturlig del av dette.

Vil du vite mer?

Konseptet er under utvikling, og vil du vite mer, kontakt med Julie Ane Ødegaard Borge, programansvarlig for forskning og dokumentasjon. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Kontakt

Julie Ane Ødegaard Borge

Seniorrådgiver, Undervisning
Means of contactContact details
Phone:922 67 974
E-mail:julie.borge@rafto.no
Mer om Julie Ane Ødegaard Borge