Masteroppgaver i demokratilab

Her finner du publiserte masteroppgaver i Demokratilab

Publiserte masteroppgaver


Anne Sofie-Gudim: Masteroppgave i GLU 5-10 med fordypning i samfunnsfag, NLA Høgskolen i Bergen: «Han sa jeg skal gjøre hva jeg vil. Hva skal jeg gjøre?» - En kvalitativ studie av ungdomsskoleelevers erfaringer med rollespill som undervisningsmetode i en samfunnsfaglig kontekst


Emma Maria Gyllander:
Masteroppgave i Sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen: Eleven som demokratisk medborger - En kvalitativ studie av demokrati- og medborgerskapsforståelsen hos videregående elever