Solveig Moldrheim

Undervisningsleder

Means of contact Contact details
Phone: 93405159
E-mail: solveig.moldrheim@rafto.no

TELEFON: 93405159 | EPOST: solveig.moldrheim@rafto.no

Solveig er utdannet lektor med historie hovedfag (1999, PPU 2003). Hun har undervist i demokrati og menneskerettigheter siden 2005, og ble ansatt som undervisningsleder i Rafto i 2010. Høsten 2021 disputerte hun for doktorgradsavhandlingen "Fordoms makt. Elevers fortellinger om andregjøring – bruk, praksis og erfaringer". Fra 2016 har hun også vært veileder for skoler som er med på Dembra på Vestlandet.

Kjernekompetanse:

  • reflektert praksis mot fordommer, gruppefiendtlighet, rasisme og krenkelser
  • hvordan undervise i kontroversielle temaer
  • kritisk demokratisk danning og historiebevissthet

Se:
Foredrag: Fordoms makt - elevers fortellinger om andregjøring i skolen (Lærernes dag 2022)


Foredrag: reflektert praksis i møte med fordommer i skolen (Lærernes dag 2021)

Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen (UDIR-konferansen 2019)

Hør:
Intervju om fordomsfulle utsagn i podcasten Lektor Lomsdalen

Publikasjoner:

Doktorgradsavhandling: "Fordoms makt : Elevers fortellinger om andregjøring – bruk, praksis og erfaringer"
(Solveig Moldrheim, Universitetet i Bergen, 2021)

"Framstillinger av ’de andre’: Stereotypier i kategorier". I Line Alice Ytrehus (red.): Forestillinger om den andre. Images of Otherness. Høyskoleforlaget, Kristiansand 2001

Moldrheim, S. 2000. På jakt i stereotypijungelen. Forestillinger om ikke-hvite sett gjennom norske ukeblad i 1952 & 1975. Kristiansand: HøyskoleForlaget AS

"Images of the Other – Changing Stereotypes in the Post War Period". I Line Alice Ytrehus og Jorun Sem Fure (red.): Crossing Borders – Changing Minds? (Kulturstudier nr. 31) Høyskoleforlaget/ Norges Forskningsråd. Kristiansand 2003.

"Kløkt og fordom. Om holdningsendring i klasserommet". FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 1(1), 2014

Lenz, Claudia; Moldrheim, Solveig. «Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. I: Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Oslo: Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter 2019 ISBN 978-82-92988-67-1. s. 34-49MF UiB

«Ordet fanger. Om rasisme, ambivalens og tvetydighet» i Lippe, Marie von der Fordommer i skolen, Universitetsforlaget 2021.