Diskusjonsøvelse

Memes og fordommer

Hvordan kan humor, vitser og memes påvirke måten man møter mennesker og grupper? Og hvordan kan det påvirke de gruppene som blir krenket med slik humor?

Varighet

2 timer

Type

Diskusjonsøvelse

Sted

I klasserommet

Om øvelsen

Forbruk av memes er blitt en viktig del av den digitale hverdagen til mange unge, og for mange er det blitt en viktig måte å uttrykke identitet, tilhørighet og følelser. Vi utforsker memes og grensene for humor sammen. Undervisningsopplegget inviterer til refleksjon rundt hvordan humor og populærkultur kan bidra til å forme og videreføre fordommer.

Læringsmål

Refleksjon rundt hvordan memes og «humor» kan
fremme og forsterke fordommer.

Utstyr

Gruppebord, powerpoint med memes/spørsmål, printet og
laminert sett av memes til hver gruppe, 5 skilt med ulike alternativer til å reagere: LER AV DET, ANNET, VIDERESENDE, RAPPORTERE

Praktisk informasjon:

Denne øvelsen skjer på skolen, ledet av Raftostiftelsens undervisningsrådgivere. Bestill besøk i skjema under, eller ta kontakt med oss på: undervisning(at)rafto.no

Bestill skolebesøk

Velg ett tema du ønsker undervisning i:
Har du noen elever som bruker rullestol eller har andre tilretteleggingsbehov, ber vi deg si fra så fort som mulig. Da kan vi gjøre undervisningen god for alle, uavhengig av funksjonsvariasjon

HVA ER MEMES?

Begrepet ble lansert i 1979 av Richard Dawkins for å beskrive hvordan små kulturelle «biter» (eks sanger, eventyr, vitser, mote) videreformidles og videreutvikles over tid - som en kulturell variant av det biologiske genet.

I dag blir memes hovedsakelig brukt om «media-biter» (bilde, tekst, videoklipp) som raskt spres på internett.

Memes er av natur intertekstuelle og spiller på normer, kultur, fortid og samtidsaktuelle tema og hendelser. Av den grunn krever de også at mottakeren evner å lese/forstå den kulturelle konteksten det aktuelle memet har oppstått i.

Last ned

Her finner du kjøreplan og presentasjon som brukes i undervisningen:

Kjøreplan memes og fordommer

Presentasjon: fordommer, memes og humor (PDF)