Våre tanker bak undervisningen

Et levende demokrati trenger uenighet, meningers mot og engasjement for menneskerettigheter. Dette er Raftostiftelsens pedagogiske plattform.

Elever skal bli kjent med sitt engasjement? - hva betyr det i praksis?

Et levende demokrati trenger uenighet, meningers mot og engasjement for menneskerettigheter. Gjennom vår undervisning skal elevene få utforske og bli kjent med eget engasjement, menneskerettslige dilemmaer og verdier.

Undervisningen skal fremme en kompleks og nyansert forståelse av verden, men vil skal også gi fremtidshåp og troen på at en bedre verden stadig er mulig. Slik våre prismottakere manøvrerer mellom utfordringer og muligheter, skal vi balansere det samme i møte med elevene.

Vi vektlegger:


- Å STÅ I UBEHAG

Vi arbeider med tema som er kontroversielle og sensitive som kan aktivere situasjoner preget av uenighet. En sentral demokratisk ferdighet er evnen til å kunne stå i usikkerheten og ubehaget som følger uenighet, uten at man behøver å bli enige. Vi vil legge til rette for et uenighetsfelleskap der vi trener på å håndtere og mestre uenighet på en respektfull måte. Demokrati krever uenighet, samt evne til å håndtere uenigheten. Når vi håndterer uenighet på en respektfull måte, trener vi demokratiske ferdigheter.

- Å MØTE HVERANDRE MED EMPATI OG NYSGJERRIGHET


Vi møter hverandre med empatisk nysgjerrighet og undervisning uten klare svar som bakteppe. Vi ønsker å skape et rom med mulighet for refleksjon rundt egne tanker og meninger uten å moralisere, men utforske og utfordre det som ligger bak elevers meninger og utsagn.

- Å ARBEIDE MED HODET OG HJERTET


Vi skal fremme et reflektert forhold mellom det kognitive og det affektive. Vi ønsker å aktivere elevers følelser, men uten å overvelde dem, slik at vi kan utforske hva som ligger i følelsene og hvordan følelsene påvirker hvordan vi ser og møter verden. Undervisning som tilrettelegger for ny kunnskap ved å samtidig invitere til et kritisk blikk på eget samfunn, innebærer et reflektert forhold mellom det kognitive og det affektive.

- Å TRO PÅ AT ET MENNESKE KAN GJØRE EN POSITIV FORSKJELL


Gjennom Raftostiftelsens demokrati- og menneskerettighetsundervisning ønsker vi å formidle at samfunnsproblemer ofte er strukturelt bestemt, samtidig som at samfunnet kan forandres, om enn i større eller mindre grad. Vi arbeider for å bygge opp troen på enkeltmenneskers kunnskap, ferdigheter og vilje til å gjøre en positiv forskjell i samfunnet.


Kontakt

Solveig Moldrheim

Undervisningsleder
Means of contactContact details
Phone:93405159
E-mail:solveig.moldrheim@rafto.no
Mer om Solveig Moldrheim