Dembra

- kompetanseutvikling for skoler

Dembra er et tilbud om kompetanseheving for lærere og skoler på Vestlandet - og står for demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme.

Dembra skal utvikle kompetanse og undervisning sammen med lærere, for eksempel knyttet til disse spørsmålene:

  • Hvordan møte fordommer og ekstreme synspunkt i klasserommet?

  • Hvordan inkludere elever som uttrykker intolerante holdninger?

  • Hvordan undervise om kontroversielle temaer?

  • Hvordan bygge broer i segregerte skolemiljøer?

  • Hvordan inkludere grupper som ekskluderer seg selv?

  • Hvordan fremme samfunnsengasjement?

  • Hvordan øve kritisk tenkning?

Dembra er utviklet av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Det Europeiske Wergelandsenteret og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Dembra er en nasjonal satsning og gjennomføres av flere regionale freds- og menneskerettighetssentre, hvor Raftostiftelsen har ansvar for gjennomføringen på vestlandet.

Kjernen i Dembra er forebygging gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenkning og mangfoldskompetanse. Skolene får veiledning og kurs gjennom et år. Dembra-året består av både fagspesifikke kurs for lærere, 2-3 skolesamlinger i fellestid og 3 heldagssamlinger for prosjektgruppene fra de ulike skolene. Dembra er gratis.

Kontakt Raftostiftelsen dersom dere er interesserte i å delta: undervisning@rafto.no eller registrer skolen på dembra.no

Kontakt

Solveig Moldrheim

Undervisningsleder
Means of contactContact details
Phone:93405159
E-mail:solveig.moldrheim@rafto.no
Mer om Solveig Moldrheim

Marita Nygård

Rådgiver, Undervisning
Means of contactContact details
Phone:954 83 772
E-mail:marita.nygard@rafto.no
Mer om Marita Nygård