Krig og dehumanisering

Hva er empati, og hvordan bidrar det til å styrke vårt moralske kompass i møte med andre mennesker? Er mennesker eller handlinger onde?

Om skolebesøket til Raftohuset

Mer informasjon om undervisningsopplegget i Rettighetstanken på Raftohuset og tilhørende oppgaver.

Diskusjonsøvelse

"Bildet av jøden"

I klasserommet

Mer om aktiviteten
Diskusjonsøvelse

Memes og fordommer

I klasserommet

Mer om aktiviteten