Årsrapport 2022

2022 var et dramatisk år for menneskerettigheter og demokrati. Den brutale russiske invasjonen av Ukraina hadde ikke vært mulig uten flere år med forfølgelse av sivilt samfunn og frie medier innad i Russland. Lignende autoritære utviklingstrekk ser vi flere steder i verden.

Samtidig har 2022 vært en påminnelse for mange at menneskerettigheter og demokrati er et kontinuerlig arbeid som krever engasjement og mot. For Raftostiftelsen gir det håp at mange av de vi jobber med ikke gir opp eller gir etter. Raftoprisen 2022 anerkjente den modige kampen Charbonnel Nodjigoto gjennom Association Jeunesse pour la Paix et la Non-Violence (AJPNV) kjemper for å avskaffe tortur i Tsjad, og gi ofre for tortur hjelp til å gjenoppbygge livene sine.

Charbonnel Nodjigoto i fakkeltog etter prisutdelingen med ordfører i Bergen og fylkesordfører i Vestland november 2022.
Charbonnel Nodjigoto i fakkeltog etter prisutdelingen med ordfører i Bergen og fylkesordfører i Vestland november 2022.

I Tsjad har drap, vilkårlige arrestasjoner, fengsling, tortur og utpressing økt i omfang, med straffefrihet som en generell regel. Raftoprisen satte søkelys på sivilsamfunnets avgjørende rolle i å stå opp mot tortur og fremme menneskerettighetene og rettstat. Det er prinsipper som må forsvares selv når det koster.

Det gir derfor inspirasjon når vi ser Raftoprismottakere som til tross press fortsetter sitt arbeid for å forsvare menneskerettigheter og demokrati i land som Egypt, Libanon, Kashmir, Uganda, og Bahrain. I vår kontakt med kvinnelige menneskerettighetsforsvarere ser vi hvordan de ikke bare utfordrer autoritære regimer, men også holdninger til kvinners deltakelse i samfunnet generelt.

Raftostiftelsen sitt arbeid for å støtte kvinnelige menneskerettighetsforsvarere betyr også støtte og samarbeid med lokale organisasjoner som jobber i frontlinjen med å beskytte og fremme kvinners rettigheter.
Raftostiftelsen sitt arbeid for å støtte kvinnelige menneskerettighetsforsvarere betyr også støtte og samarbeid med lokale organisasjoner som jobber i frontlinjen med å beskytte og fremme kvinners rettigheter.

Næringslivets forpliktelse til å respektere menneskerettighetene, herunder også arbeidstakerrettigheter, blir rettsliggjort i stadig flere land. Åpenhetsloven i Norge er et eksempel på det. Da blir det desto viktigere at bedrifter som en del av sine aktsomhetsvurderinger evner å lytte og ta perspektivet til menneskerettighetsforsvarere i land der de har sin virksomhet eller sine verdikjeder.

I møte med det grønne skifte, som vi alle må bidra til, er det det helt avgjørende å ivareta menneskerettighetene til arbeidere, urfolk og lokalsamfunn som blir påvirket av omstillingen. Raftostiftelsen bidrar sammen med internasjonale partnere til å fremme menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter innenfor bygg- og havnæringene. Etableringen av Ocean and Human Rights Platform er et eksempel på dette. Her samarbeider Raftostiftelsen blant annet med partnere i Colombia, Nigeria og India.

Engasjerte studenter på Norgens Handelshøyskole under The Thorolf Rafto Challenge 2022.
Engasjerte studenter på Norgens Handelshøyskole under The Thorolf Rafto Challenge 2022.

Menneskerettigheter og demokrati er prisgitt aktive og kritiske medborgere. Ekstremisme, radikalisering, polarisering og konspirasjonsteorier er utfordringer som har økt med en algoritmestyrt offentlighet, også i det som anses som etablerte demokratier. Det er en sårbarhet også autoritære regimer har vist at de kan utnytte.

Derfor er vi glad for at nærmere ti tusen elever og lærere fikk mulighet til å delta i vår undervisning i demokrati og menneskerettigheter i året som gikk. Samtidig hadde vi utviklingsprosjekter knyttet til å bevare historiske fortellinger fra krigen, utvikle tilbud om vitnesamtaler om terroren i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 og sammen med ungdom utforske hva som er god rasismeundervisning. Vi var og med å arrangere nordisk konferanse om ytringsfrihet.

Den store pågangen på undervisningen har nok en gang vist hvorfor arbeidet med å utvide og oppgradere Raftohuset er viktig. Forprosjektet ble satt i gang med støtte fra Kunnskapsdepartementet i 2022, og det er noe vi ser frem til å fortsette i 2023.

Skoleelever i Rettighetstanken på Raftohuset.
Skoleelever i Rettighetstanken på Raftohuset.

Som alltid er vi dypt takknemlig til alle offentlige og private støttespillere, til våre ansatte og våre frivillige, og til de vi får lov til å jobbe med lokalt og internasjonalt.

Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder i Raftostiftelsen