Beskyttelse av menneskerettigheter i krigstid

For å markere ett år siden den russiske invasjonen av Ukraina, setter Raftostiftelsen søkelys på arbeidet til modige menneskerettighetsforkjempere og kolleger som kjemper for rettferdighet.

I Ukraina blir menneskerettigheter grovt krenket når Russlands aggresjonskrig ignorerer internasjonal lov og bryter reglene i krigføring. Dette får forferdelige konsekvenser for dem som lever der. Derfor er arbeidet våre kollegaer gjør med rapportering og dokumentering fra krigen uvurderlig.

Personer i Kyiv Oblast. Foto: Dmitry Zvolskiy.
Personer i Kyiv Oblast. Foto: Dmitry Zvolskiy.

- Vi fordømmer volden og de aggressive handlingene som setter tusenvis av våre kollegaer over hele Ukraina i fare. Jobben de gjør med å dokumentere menneskerettighetsbrudd som følge av krigen er livsviktig, sier daglig leder i Raftostiftelsen Jostein Hole Kobbeltvedt.

Krigen rammer menneskerettighetsarbeidet i flere land. Både i Russland og Belarus blir sivilsamfunnet innskrenket ved at sivilsamfunnsaktører blir kneblet gjennom arrestasjon av aktivister og angrep på uavhengige journalister som skriver om krigen.

Arrestasjon av person under anti-mobilisering demonstrasjon i Russland. Foto: NTB.
Arrestasjon av person under anti-mobilisering demonstrasjon i Russland. Foto: NTB.

- Nå er det avgjørende at verdenssamfunnet klarer å beskytte de menneskene som risikerer alt i arbeidet for å verne om menneskerettighetene under den pågående krigen, enten det er i Ukraina, Russland eller Belarus, forteller Kobbeltvedt.

Raftostiftelsen oppfordrer alle til å gi penger til organisasjoner som sørger for praktisk og juridisk hjelp til personer som lever i krigssonen i Ukraina, eller som trenger hjelp på grunn av forfølgelse av myndighetene i Russland eller Belarus. Disse organisasjonenes viktige arbeid omfatter også dokumentasjon og rapportering om menneskerettsovergrep i forbindelse med krigen og protester av krigen, rettshjelp og rådgivning til personer som er forfulgt på grunn av sin deltagelse i protester, og beskyttelse for menneskerettsforsvarere og deres familier.

Vi står sammen med Ukraina og våre kolleger som jobber utrettelig for å beskytte demokrati og menneskerettigheter som forener oss alle.