Elevers meninger med i ny klimastrategi - demokratisk medborgerskap i praksis

Klima- og bærekraftsundervisning

I et samarbeid med Klimaetaten i Bergen kommune, har Raftostiftelsen bidratt til at ungdommer får si sin mening om klimasatsninger i Bergen. 1000 elever har vært på besøk på Raftohuset og diskutert klimarettferdighet og individets rolle i systemet på veien til et bærekraftig samfunn.

Foto: Fra undervisningen på Raftohuset. Foto: Ingvild Festervoll Melien/Raftostiftelsen

Bergen, 22/8-20222

Hva er et bærekraftig samfunn og hvordan skal vi komme dit? I løpet av skoleåret 2021/22 har tusen 9. klassinger fra 12 skoler gitt sine innspill til Bergen kommunes nye klimastrategi, og hvilke tiltak som kan gjøre byen mer bærekraftig. Som en del av prosjektet, deltok alle elevene i Raftostiftelsens undervisningsopplegg om klima og bærekraft, som er ett av flere faste undervisningstilbud til skoleelever på Vestlandet.

Resultatene kan du se her.

Noen av elevene som deltok i undervisningsopplegget på Raftohuset i forbindelse med Bergen kommunes innspillsrunde til ny klimastrategi. Foto: Bergen kommune
Noen av elevene som deltok i undervisningsopplegget på Raftohuset i forbindelse med Bergen kommunes innspillsrunde til ny klimastrategi. Foto: Bergen kommune

Hva mener du?

På Raftohuset jobbet elevene med en rekke samfunnsaktuelle dilemmaer i klimadebatten som påvirker menneskerettigheter på ulike måter. De diskuterte ulike aktørers rolle og hvordan de er uenige om tiltak for å stoppe global oppvarming, og de fikk kunnskap og innsikt i det menneskerettslige aspektene ved klimaendringer.

Gjennom Raftoprismottaker fra 2012, Nnimmo Bassey, ønsket Rafto å gi et særlig fokus på muligheter, håp og engasjement på veien til et bærekraftig samfunn.

Senere har elevene jobbet på skolene med å drøfte og prioritere 11 ulike klimatiltak, der de skulle identifisere de tre viktigste. De fikk også mulighet til å lage egne klimasatsinger, og ta ut satsinger de ikke synes var viktig.

Modell til inspirasjon

- For Raftostiftelsen står dette prosjektet som et tydelig eksempel på demokratisk medborgerskap i praksis. Gjennom undervisningsoppleggene får elevene si sin mening, lytte til andre og begrunne sine egne valg. Samtidig blir innspillene helt konkret tatt med inn i handlingsprogrammet til klimastrategien. På denne måten har elevene bidratt i en pågående politisk prosess. Dette synes vi er veldig spennende modell som vi håper flere kommuner kan bli inspirert av, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

Bærekraftsundervisning på Raftohuset

Raftostiftelsen er et av syv freds- og menneskerettighetssentre med mandat fra Kunnskapsdepartementet om å undervise elever, lærere og lærerstudenter i demokrati og menneskerettigheter. Årlig deltar rundt 8000-10.000 i Raftostiftelsens undervisningstilbud i tema som rasisme og diskriminering, demokrati og bærekraftige samfunn. Tilbudet er gratis.

Ønsker du å vite mer om vår bærekraftsundervisning, ta kontakt med oss på undervisning(at)rafto.no

Kontakt